La LKK-anoj de la Arunda Kongreso vizitis hodiaŭ matene magistratanoj de la urbo Ronda. Ili kunsidis kun la skabeninoj pri Turismo kaj pri Kultura kaj la urbestra delegitino. Oni parolis pri Esperanto kiel universala lingvo kaj diversaj aferoj rilate al la venonta Kongreso kiel programo, partoprenantoj, internatieco, agadoj, ktp. La magistrataninoj multe interesis pri Esperanto […]

Katalin Kovats, estrarano de UEA, estas tiel konata ĉe la esperantujo, ke ne bezonas pli prezentado. Ŝi multe klopodis enkonduki KER-sistemon en esperantujon. Ŝi gvidis multajn Esperanto-kursojn kaj metodikajn seminariojn dise en la mondo, kaj nuntempe ŝi okupiĝas pri la redaktado de la porinstruista ttt-ejo Edukado.net. Ni ĉiuj provu havi la KER ekzamenon. Ŝi ankaŭ […]

Bonvenon! Kaj ĝuu bonan, viglan, esperantan muzikan etoson!

Tio estas mirinda kaj imitinda, ke ankaŭ famaj esperantistoj faras ekzamenojn por disvastigi Esperanton: Jungkee Lee Korajn dankojn karaj samideanoj. D-ino Katalin Kovats multe klopodis enkonduki KER-sistemon en esperantujon. Ni devas helpi al ŝi por sukcesigi kaj radikigi la novan ekzamensistemon en esperantujo. Ni ĉiuj provu havi la ekzamenon. Mi transricevis la atestilon (C1) de […]

La movado “Esperanto komuna lingvo por Eŭropa Unio” estos prezentata en la Hispana Esperanta Kongreso 2014. Thierry Saladin el Francio prelegos pri ĝi. Ĉu vi volas scii pri tiu movado? Legu ĉe http://tuj.free.fr/ Multaj en la mondo jam subskribis la peticion ! Kaj Vi ? – BONVENON!

La hispana ĵurnalo “El Mundo” publikigis la 28-an de februaro tian novaĵon pri Ronda. Estis reta kvizo pri la turisma kvalito de urboj kun malpli ol 100.000 loĝantoj. Ribe el Danio atingis plej vocdonoj, kaj Ronda estis la plej bone taksata, kaj atingis la honoran premion. Legu pli ĉe “La plej bona eŭropa turisma celo […]

La pasintan sabaton 25-a membroj de la LKK el Malago kaj Ronda kunsidis kaj fotis  preparante la maja kongreso.  Jen kalkaj fotoj el Ronda (Arundo). Ni montras al vi la “Alameda del Tajo” (Aleon de la Gorĝo) kay belajn vidindaĵojn el tie.

La abio-“pinsapo” estas spezo nur ekzistanta en la nordaj flankoj de montaroj en suda Hispanio kaj norda Maroko. Ĝi estas vegetaĵara restaĵo de la lasta glaci-periodo. Proksima al Ronda situas la “Sierra de las Nieves” (Montaro de la Neĝoj) kie estas praa kaj bela pinsaparo. Tiuj estas ĝiaj folioj… Se vi ŝatas promenadon aŭ marŝadon […]

Restaĵo el teatro de la romia urbo Acinipo, antikva Ronda en la Romia epoko.Antaŭrigardi

Interesa satelita vido pri la Ronda regiono. Oni povas observi la verdajn montarojn, la grizajn pintojn de plej altaj montoj. La pinto “El Torrecilla” estas 1920 metrojn super la mara nivelo. La Mediteranea Maro aperas en la sudo, kaj vi povas observi la ŝoseo skulptita en la kruta suda montaro, kiu rekte konektas Arundon kun […]